Mit jelentenek a csomagolási jelzések?

Csomagolási jelzések

Az áruk csomagolásán rendszeresen találkozunk különböző jelzésekkel, piktogramokkal. Ezek közül egyeseket biztosan fel is ismerünk, a többi azonban legtöbbünk számára ismeretlen. Ezen jelzések azonban fontos információval szolgálnak mind a szállítást végzők, mind a fogyasztók számára, hiszen a termék összetételére, kezelésének módjára utalnak, így fontos, hogy tisztában legyünk azok üzenetével.

Az alábbiakban a csomagokon található ikonok jelentésével és jelentőségével foglalkozunk, bemutatjuk azoknak egyes típusait, és tájékoztatást adunk a legfontosabb piktogramokról annak érdekében, hogy a küldeményekre rátekintve mindenki számára azonnal egyértelmű legyen, mire is utalnak.

Miről árulkodik a csomag?

A csomagolás nem csupán egy, az áru szállítását megkönnyítő eszköz: információkat is közöl a termékkel kapcsolatban, és természetesen védi azt a külső hatásoktól.

Miért fontos, hogy a csomag fel legyen címkézve?

A dobozokon elhelyezett jelzések legfontosabb célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson a csomag kezelőjének az áruk jellegéről, továbbá a sérülés elkerülése érdekében követendő kezelési utasításokról.

Egy átlagos e-kereskedelmi csomag körülbelül 50 érintési ponton halad át, mire a végfelhasználóhoz megérkezik. Ez egy összetett folyamat, mely komplex logisztikát, gyártást és előretervezést igényel. A küldemény ritkán marad egyetlen ország határai között, ezért nélkülözhetetlen olyan, nemzetközileg egységes jelképek használata, melyeket a feladó ország nyelvének ismerete nélkül is mindenki megért. A csomagolási szimbólumok ezért egy érthető, „közös nyelven”, nemzetközi szabványoknak megfelelően kerülnek alkalmazásra, így nem csak az ismeri fel őket, aki csomagküldéssel foglalkozik, de az is, aki csak alkalmanként ad fel egy küldeményt.

Milyen haszna van a jelzéseknek?

A csomagolási jelzések alkalmazása a legjobb módja annak, hogy mindenki megismerje a feladó szándékát, és minimálisra csökkenjen a helytelen kezelésből fakadó veszteségek száma.

A piktogram elsősorban információt közvetít. Megtudhatjuk belőle – a csomag felbontása nélkül -, hogy a küldemény tartalma törékeny, nehéz vagy veszélyes; tartalmaz-e allergén anyagokat vagy különleges összetevőket, de megismerhetjük belőlük a tárolási, használati tudnivalókat is. 

Ezzel jelentősen növelhetjük a szállítás hatékonyságát és gyorsaságát, hiszen minden érintési ponton azonnal tisztában lesznek a megfelelő kezelési módokkal. Emiatt sokkal gördülékenyebben megy majd a csomagok szállításra való összekészítése, tárolása, és a fogadó félhez való kézbesítése is.

A szállított áru biztonságáról természetesen a csomagolás gondoskodik elsősorban, a küldemény megfelelő kezelése azonban jelentősen növeli annak esélyét, hogy a sérülékeny termék tökéletes állapotban érkezzen meg a megrendelőhöz.

A belső, közvetlen csomagoláson elhelyezett jelzések pedig a fogyasztók informálására szolgálnak az alapanyagokról, allergénekről, vagy a használatból adódó veszélyekről.

Hol találunk jelzéseket a csomagoláson?

A jelzéseket a szállítási- vagy a termékcsomagoláson helyezik el attól függően, hogy azok kire vonatkozóan tartalmaznak előírásokat.

A gyűjtő- és szállítási – vagy másodlagos – csomagoláson található jelölések a szállítási, logisztikai szakembereknek adnak kulcsfontosságú információkat arról, hogy hogyan kezeljék az adott terméket, így azokat kívül, felbontás nélkül is látható helyen kell elhelyezni.

A termék belső csomagolása már a fogyasztót szólítja meg. A közvetlen – vagy elsődleges – csomagoláson az alapanyagokról, hulladékkezelésről találhatunk információkat. Ezen jelzések ismerete nagyon fontos, hiszen innen tudjuk meg, hogy a termék milyen allergéneket tartalmaz, esetleg azt, hogy milyen módon helyezhetjük azt a hulladéktárolókba.

Csomagolási jelzések típusai

Az alábbiakban az egyes piktogramok típusait tekintjük át.

Milyen jelzésfajták vannak?

A jelöléseket többféle szempontból csoportosíthatjuk, de a legalapvetőbb elhatárolás a szállításra és a termékekre vonatkozó információt hordozó piktogramok között történhet. Ahogy említettük, előbbiek az áruszállítás során jelentősek, van azonban átmenet is a kettő között, hiszen a termékre vonatkozó információk is lehetnek fontosak az áruszállítás során.

Csomagkezelésre vonatkozó jelzések

A szállítási, külső csomagoláson – általában a kartondobozon – szerepelnek azok a piktogramok, melyek a raktározást, tárolást, szállítást végző szakemberek számára jelzik, hogyan kell bánniuk a csomaggal.

A legismertebb közülük talán a talpon álló törött, vagy ép pohár, esetenként a FRAGILE felirattal együtt. Ez azt jelenti, hogy a szállított áru törékeny.

Hasonló jelentéssel bír a „Handle with care” megnevezésű ikon, mely azt jelenti, hogy a termék óvatosan kezelendő, de nem feltétlenül a törésveszély miatt: óvni kell a benyomódástól, kilyukadástól és egyéb sérülésektől.

A vízszintes vonalon álló két, felfelé mutató nyíllal jelölt doboz kizárólag állítva, függőlegesen elhelyezve szállítható, és ez utal arra is, hogy a csomag nem dönthető. Gyakran kíséri a „this way up” szöveges kiegészítés.

A „caution, top heavy” megnevezés jelzi, hogy a csomag felső része nehéz. Az esernyő arra hívja fel a figyelmet, hogy a csomagot óvni kell a nedvességtől, csapadéktól, az egymásra helyezett, vagy éppen leboruló dobozok pedig arra, hogy a csomagok nem helyezhetők egymás tetejére.

Mindenki számára ismert a három, körben egymásra mutató nyíl, mely azt jelzi, hogy a csomagolás újrahasznosítható: ez valamennyi kartondoboz kötelező kelléke.

A nyitás helyét általában egy telített, szár nélküli nyíl jelzi, ami azon felületre mutat, ahol a doboz felbontható.

A dobozon előfordulhatnak figyelmeztető jelzések, ha a szállított anyag tűzveszélyes, robbanásveszélyes, mérgező, egészségkárosító, vagy éppen a környezetre veszélyes.

Ezek csak a legalapvetőbb, leggyakrabban használt jelzések: a szállítással foglalkozó szakembereknek egyebek mellett ismerniük kell a „dönteni, fordítani tilos”, a „gördíteni tilos”, a „kampózni tilos”, a „sugárzásra érzékeny”, az „élő állat” vagy a „Figyelem!” jelentésű piktogramokat is.

A látható helyen, felismerhetően elhelyezett jelzések nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az áruk késedelem és sérülés nélkül érkezzenek meg a rendeltetési helyre.

Termékekre vonatkozó jelzések

A másik csoportba a termék csomagolásán elhelyezett, magára az árura vonatkozó információk tartoznak. Ezek elsősorban a felhasználókat szólítják meg, és arra vonatkoznak, hogy az adott dolog milyen anyagokból készült, hogyan kell használni, mit kell elkerülni a felhasználás során, milyen veszélyeket rejt a kezelése, valamint hogyan kell eljárni a hulladékfeldolgozás során.

Összetevők

Az élelmiszereken feltüntetett piktogramokból megtudhatjuk, hogy az adott termék milyen allergéneket tartalmaz, így például laktóz- vagy gluténérzékenyek is fogyaszthatják-e. Egyes termékeken a „vegán”, „vegetáriánus”, „hozzáadott cukor nélkül”, „bio” vagy éppen „pálmaolaj-mentes” jelzéseket is megtalálhatjuk.

Lejárati idő

A lejárati időt az élelmiszereken általában a dátum feltüntetésével jelzik, egyes kozmetikumok esetén azonban ezt az időtartamot befolyásolja a felbontás ideje. A felnyitott tetejű dobozon szereplő szám, mellette egy M betű arra utal, hogy hány hónapig használható fel a termék. Hasonló jelentéssel bír a homokóra és a BBE (best before end) jelzés is.

Anyag, felhasználás és tisztítás módja

Ezeket a jelzéseket elsősorban a ruhákon találhatjuk. Az üres mosótál a tisztításra vonatkozik, a benne elhelyezett számok, szimbólumok pedig azt mutatják meg, hogy az adott terméket kézzel vagy géppel moshatjuk-e ki, hány fokon, milyen mosógép-beállítás mellett. Külön jelzés vonatkozik a szárítás, fehérítés, vasalás, vegyi tisztítás módjaira.

A CO rövidítés a pamut, az LI a lenvászon, az SE a selyem, a WI a gyapjú anyagok megjelölésére szolgál.

Figyelmeztetések

Ezeket elsősorban a vegyi anyagokat tartalmazó termékeken találhatjuk. Megtudhatjuk belőle, hogy az adott vegyszer tűzveszélyes, robbanásveszélyes, hő hatására robbanásveszélyes, lenyelve mérgező, bőrirritáló, esetleg belélegezve mérgező.

Környezetvédelmi, hulladékfeldolgozási besorolás

Az egyes árukon szereplő, körkörösen egymásra mutató háromszög a benne lévő számmal az adott anyag összetételét jelzi, így segíti a hatékonyabb újrahasznosítást. Ebből kiderül, hogy a termék kartonpapírból, papírból, alumíniumból, üvegből vagy éppen műanyagból készült, utóbbi esetben annak pontos összetételére is következtethetünk belőle.

Egyéb jelzések utalhatnak arra, hogy az áru újrahasznosított anyagból készült, előállítása környezetkímélő technológiákkal történt, vagy a használat során mennyire szennyezi a környezetet.

A hulladékot a szemeteskukába dobó ember képe egyszerűen arra figyelmeztet, hogy szemetünket a megfelelő helyen tegyük gyűjtőládába.

Az egymást keresztező vonalakkal áthúzott szemetes az elektronikai termékeken, elemeken és akkumulátorokon jelzi, hogy azokat ne dobjuk a háztartási hulladék közé.

A Zöld Pont jelzés bizonyítja, hogy a csomagolás a vonatkozó uniós szabványoknak megfelel.

Fuvarlevelek és vonalkódok

Ezek az előzőekben ismertetettektől teljesen eltérő funkcióval bírnak, hiszen céljuk nem az általános tájékoztatás, hanem a fuvarhoz kapcsolt specifikus adatok közlése, mint a feladás helye, ideje, vagy éppen a címzett adatai. Ezen jelzések szövegesen és EAN-kód – mely egy számjegyekből álló kód, vizuális megjelenítése a mindenki által ismert, sötét és világos függőleges vonalakból álló vonalkód – formájában szerepelnek a termékeken.

Partner a csomagolásban is

A csomagolási jelzések ismerete elsősorban a szállítást végző szakembereknek jelentős, láthatjuk azonban, hogy számunkra is rendkívül fontos információkat közvetíthetnek.

Ha biztosra mennénk, válasszuk az MXP által nyújtott lehetőségeket: a vállalat komplex logisztikai szolgáltatást vállal szerződött partnerei számára, ennek keretein belül pedig a termékek csomagolását is vállalja. Webáruházak számára különösen ajánlott a szolgáltatás igénybevétele, hiszen az MXP a termékek teljes körű kezeléséről, az egyedi vagy standard csomagolási megoldásokról is gondoskodik.