Adatvédelmi tájékoztató

2021 május .25

1.      BEVEZETŐ, AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Mixpakk Kft”) elkötelezett a postai szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a Mixpakk Kft szolgáltatásaival egyébként kapcsolatba kerülő természetes személyek (feladók, egyéb partnerek, címzettek, más személyek) személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Mixpakk Kft vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak. Az adatkezelő adatai:
cégneve:   Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság
honlap: www.mxp.hu
e-mail: adatkezeles@mxp.hu
székhelye: 1118 Budapest Kaptárkő u. 11. 9/35.
telephely/postacíme: 1116 Budapest Barázda utca 42
cégjegyzékszáma: 01-09-991117
adószáma: 24114640-2-43
Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmával vagy alkalmazásával, kapcsolatos kérdése, illetve észrevétele van, kérjük a fenti elérhetőségek bármelyikén legyen szíves jelezni.

2.      ADATKEZELÉSRE ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

A Mixpakk Kft által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”),
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatörvény”),
 • a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Postarendelet”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”), valamint
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).
 

3.      A MIXPAKK KFT ÁLTAL VÉGZETT EGYES ADATKEZELÉSEK

3.1.      HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

  Házhozszállítási Szolgáltatás: olyan egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő egyéb postai szolgáltatás, amelynek keretében a feladó egyedi megrendelése szerint – a feladó által feladott postai küldeményt a feladó által megadott címre közúti szállítással továbbítja, és ott a címzett (vagy egyéb jogosult átvevő) részére kézbesíti, illetve a kézbesítést megkísérli
Érintett Kezelt személyes adatok köre és forrása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
természetes személy feladó közvetlenül a feladótól felvett: név, aláírás, lakcím, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése) postai szolgáltatási szerződés előkészítése és teljesítése, tájékoztatás kézbesítési folyamat státuszáról, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 54.§ (1) bekezdésére) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
feladó képviseletében eljáró természetes személy közvetlenül a feladó képviselőjétől felvett: név, aláírás, e-mail cím, telefonszám GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése) postai szolgáltatási szerződés előkészítése és teljesítése, tájékoztatás kézbesítési folyamat státuszáról, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 54.§ (1) bekezdésére) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
Érintett Kezelt személyes adatok köre és forrása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
természetes személy címzett vagy egyéb jogosult átvevő feladó (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, tájékoztatás kézbesítési folyamat státuszáról, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
közvetlenül az érintettől felvett: aláírás GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 54.§ (1) bekezdésére) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
címzett vagy egyéb jogosult átvevő képviseletében eljáró természetes személy feladó (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név, e-mail cím, telefonszám GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, tájékoztatás kézbesítési folyamat státuszáról, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
közvetlenül az érintettől felvett: aláírás GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 54.§ (1) bekezdésére) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
Adatfeldolgozás, és adattovábbítás: A Mixpakk Kft gazdasági szempontok szerinti döntés alapján a címzetti, illetve egyéb jogosult átvevői személyes adatokat amit a feladó (mint más adatkezelő) felvett továbbított a Mixpakk Kft-nek, továbbíthatja alvállalkozói (mint más adatkezelő) felé, amelynek jogalapja az alvállalkozóval megkötött szolgáltatási szerződés. A címzett vagy egyéb jogosult átvevő aláírását közvetlenül az alvállalkozó (mint adatkezelő) veszi fel, és továbbítja azt a Mixpakk Kft részére. Személyes adatok törlésének határideje:
 • feladót, illetve feladó képviselőjét érintő adatok: a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a postai szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított 8 év,
 • címzettet, egyéb jogosult átvevőt, illetve címzett, egyéb jogosult átvevő képviselőjét érintő adatok: a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a postai szolgáltatás teljesítésétől számított 8 év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
 • feladót, illetve feladó képviselőjét érintő adatok: postai szolgáltatási szerződés megkötésének meghiúsulása,
 • címzettet, egyéb jogosult átvevőt, illetve címzett, egyéb jogosult átvevő képviselőjét érintő adatok: postai szolgáltatási szerződés teljesítésének elmaradása.

3.2.      PICK PACK PONT SZOLGÁLTATÁS

Pick Pack Pont Szolgáltatás: A Mixpakk Kft minden Pick Pack Pontra történő szállításban Postai Közvetítői tevékenységet lát el (ÁSZF 7.1) A tényleges kézbesítés a Sprinter Futárszolgálat végzi.
Érintett Kezelt személyes adatok köre és forrása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
feladó képviseletében eljáró természetes személy közvetlenül a feladó képviselőjétől felvett: név, aláírás, e-mail cím, telefonszám GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése) postai szolgáltatási szerződés előkészítése és teljesítése, tájékoztatás továbbítási folyamat státuszáról, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 54.§ (1) bekezdésére) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
Érintett Kezelt személyes adatok köre és forrása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
természetes személy címzett vagy egyéb jogosult átvevő (ÁSZF 11.3. pont) feladó (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, tájékoztatás továbbítási folyamat státuszáról, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
közvetlenül az érintettől felvett: személyazonosságot igazoló okmány betűjele és száma, aláírás GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 54.§ (1) bekezdésére és a Postarendelet 22.§ (5) bekezdésének b) pontjára) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
címzett vagy egyéb jogosult átvevő (ÁSZF 11.3. pont) képviseletében eljáró természetes személy feladó (mint más adatkezelő) által felvett és továbbított: név, e-mail cím, telefonszám GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, tájékoztatás továbbítási folyamat státuszáról, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
közvetlenül az érintettől felvett: személyazonosságot igazoló okmány betűjele és száma, aláírás GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 54.§ (1) bekezdésére és a Postarendelet 22.§ (5) bekezdésének b) pontjára) postai szolgáltatási szerződés teljesítése, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
Adattovábbítás: A Mixpakk Kft a címzetti, illetve egyéb jogosult átvevői személyes adatokat amit a feladó (mint más adatkezelő) felvett továbbított a Mixpakk Kftnek, minden adatot továbbit a Sprinter futárszolgálat  (mint más adatkezelő) felé, amelynek jogalapja a Sprinter futárszolgálattal  megkötött Pick Pack Pont szolgáltatási szerződés. A címzett vagy egyéb jogosult átvevő aláírását közvetlenül a Sprinter futárszolgálat (mint adatkezelő) veszi fel, és továbbítja azt a Mixpakk Kft részére. Személyes adatok törlésének határideje:
 • feladót, illetve feladó képviselőjét érintő adatok: a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a postai szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított 8 év,
 • címzettet, egyéb jogosult átvevőt, illetve címzett, egyéb jogosult átvevő képviselőjét érintő adatok: a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a postai szolgáltatás teljesítésétől számított 8 év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
 • feladót, illetve feladó képviselőjét érintő adatok: postai szolgáltatási szerződés megkötésének meghiúsulása,
 • címzettet, egyéb jogosult átvevőt, illetve címzett, egyéb jogosult átvevő képviselőjét érintő adatok: postai szolgáltatási szerződés teljesítésének elmaradása.

3.3.      LEVELEZÉS

A Mixpakk Kft részére küldött hagyományos és elektronikus levelek archiválásra kerülnek. A Mixpakk Kft levélcímét és ügyfélszolgálatának e-mail címeit az ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.
Érintett Kezelt személyes adatok köre és forrása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
levelezést lebonyolító természetes személy közvetlenül az érintettől felvett: név, e-mail cím, e-mailben közölt egyéb személyes adatok GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 54.§ (1) bekezdésére) érintett, illetve Mixpakk Kft jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése, megállapodás bizonyítása, jogvita eldöntését szolgáló bizonyítékok rögzítése, behajthatatlanság igazolása, minőségbiztosítás
Adatfeldolgozó: A Mixpakk Kft nem vesz igénybe adatfeldolgozót, illetve a személyes adatokat nem továbbítja. Személyes adatok törlésének határideje:
 • a levél kézbesítésétől számított 5 év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
 • levélben történő ügyintézés elmaradása, telefonon történő vagy személyes ügyintézés szükségessége.

3.4.      MEGFIGYELŐRENDSZER ÁLTALI ADATRÖGZÍTÉS

A Mixpakk Kft telephelyén található iroda és raktár helységeiben kép és videó rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer működik. Az egyes kamerák és az általuk megfigyelt területek pontos elhelyezkedéséről szóló ismertetőt a raktár bejáratánál található tájékoztató tartalmazza.
Érintett Kezelt személyes adatok köre és forrása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
raktár területén tartózkodó (Mixpakk Kft munkavállalónak nem minősülő) természetes személy közvetlenül az érintettől felvett: arckép, képfelvétel GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont, (az érintett hozzájárulása a raktár területére történő belépéssel megvalósuló ráutaló magatartással) elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése, vagyonvédelem, jogsértések megelőzése, jogsértések észlelése, jogsértés, illetve annak alapos gyanúja esetén bizonyítékok rögzítése, minőségbiztosítás
A Mixpakk Kft az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételeket a Mixpakk Kft telephelyén található szerveren tárolja. A felvételeket arra fel nem jogosított személyek nem tekinthetik meg, arról másolatot nem készíthetnek, ahhoz egyéb módon sem férhetnek hozzá. A felvételek megtekintésére és másolására kizárólag a Mixpakk Kft ügyvezetője és a rendszer kezelője, valamint az erre kijelölt munkavállalója jogosult, kizárólag az adatkezelés tekintetében megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. Akinek jogát vagy jogos érdekét a róla, illetve más személyről készített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 2 héten belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a Mixpakk Kft, mint adatkezelő az adatot ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt meg kell semmisíteni, illetve törölni kell (Vagyonvédelmi törvény 31.§ (6) bekezdése). A felvételen szereplő személy kérheti, hogy a Mixpakk Kft, mint adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, a Mixpakk Kft, mint adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Adatfeldolgozó: A Mixpakk Kft nem vesz igénybe adatfeldolgozót, illetve a személyes adatokat nem továbbítja. Személyes adatok törlésének határideje:
 • rögzítéstől számított 2 hét
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
 • az iroda és raktár helységbe történő belépés elmaradása.

3.5.      EGYÉB ADATKEZELÉS

A Mixpakk Kft a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről legkésőbb a személyes adat felvételekor ad tájékoztatást.

4.      A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Mixpakk Kft az általa kezelt személyes adatok tárolására felhő alapú szolgáltatásokat használ, amelyhez a bejelentkezési adatokat csak az arra jogosultak ismerik, a felhőben található adatokhoz csak érvényes, jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről a Mixpakk Kft rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik. A személyes adatok biztonsága érdekében a Mixpakk Kft az alábbi jogosultságkezelési előírásokat alkalmazza:
 • Új jogosultság beállítását, illetve jogosultság megváltoztatását a jogosultság birtokosának felhatalmazása alapján az ügyvezető vagy az általa megjelölt munkavállaló végzi
 • -A jogosultságok megállapítása során kizárólag a munkavégzéshez szükséges és elégséges jogosultságokat osztjuk ki
Használt szolgáltatások és garanciák az adatbiztonságra és az adatok védelmére: Dropbox tárhelyszolgáltatás: https://www.dropbox.com/privacy Deliveo futárprogram: https://mav-it.hu/aszf Billsoft számlázó: https://billsoft.hu/ismerteto A Mixpakk Kft a technológia mindenkori fejlettségének megfelelő olyan fokozott – rendszerszintű és alkalmazásszintű – adatbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok tekintetében megfelelő védelmi szintet nyújtanak. Ilyen kockázatok különösen:
 • jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, meghamisítás, megsemmisítés, törlés,
 • véletlen hozzáférhetetlenné válás, elvesztés, megsemmisülés, sérülés, megváltozás,
 • különböző nyilvántartásokban tárolt adatállományok jogosulatlan közvetlen összekapcsolása,
 • számítógépes vírusok és egyéb károkozók, számítógépes betörés, kémkedés, csalás, egyéb jogellenes számítógépes tevékenység,
 • tűz, beázás.
Annak ellenére, hogy a Mixpakk Kft minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtesz, az elektronikus levelezés a Mixpakk Kft hatókörén kívül álló kockázatokat is magában hordoz, így – többek között – a Mixpakk Kft által teljes bizonyossággal nem akadályozható meg az elektronikus levelek kézbesítésének nem észlelt elmaradása vagy az ilyen üzenetek arra fel nem jogosított személyek által történő hozzáférése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása, meghamisítása, megsemmisítése, illetve törlése. Mindezek anyagi kárt okozhatnak, amelyekért a Mixpakk Kft-t felelősség nem terheli. A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetve jogszabályban erre feljogosított egyéb szervezetek adatok közlése, tájékoztatás adása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt. A Mixpakk Kft az említett szervezetek részére csak annyiban és olyan mértékben ad ki személyes adatokat, amennyiben és amilyen mértékben az a megkeresés teljesítése érdekében feltétlenül szükséges.

5.      AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett jogosult a Mixpakk Kfttől, mint adatkezelőtől:
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatást kapni (5.1. pont),
 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést kérni (5.2. pont),
 • a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérni (5.3. pont),
 • a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni (5.4. pont),
 • a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni (5.5. pont),
 • a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni (5.6. pont),
 • a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében adathordozhatósághoz való jogával élni (5.7. pont).
Az érintett a jogait írásban, a Mixpakk Kftnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezetében meghatározott elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

5.1.      TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A Mixpakk Kft, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkeiben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. (GDPR 12. cikk (1) bekezdés).

5.2.      AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a Mixpakk Kfttől, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (GDPR 15. cikk (1) bekezdés):
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • amennyiben releváns, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról (GDPR 15. cikk (2) bekezdés). A Mixpakk Kft, mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Mixpakk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri (GDPR 15. cikk (3) bekezdés). A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 15. cikk (4) bekezdés).

5.3.      A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mixpakk Kft, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. cikk). A Mixpakk Kft, mint adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

5.4.      A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mixpakk Kft, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Mixpakk Kft pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll (GDPR 17. cikk (1) bekezdés):
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Mixpakk Kftre, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlésére a Mixpakk Kft, mint adatkezelő nem köteles, amennyiben az adatkezelés szükséges (GDPR 17. cikk (3) bekezdés):
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (GDPR 13. cikk (2) bekezdés c) pont, 14. cikk (2) bekezdés d) pont). A Mixpakk Kft, mint adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

5.5.      AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mixpakk Kft, mint adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül (GDPR 18. cikk (1) bekezdés):
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Mixpakk Kft ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenezi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni (GDPR 18. cikk (2) bekezdés). A Mixpakk Kft az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja (GDPR 18. cikk (3) bekezdés).

5.6.      AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Mixpakk Kft, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Mixpakk Kft, ha (GDPR 20. cikk (1) bekezdés):
 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk (2) bekezdés). Az adatok hordozhatóságához való gyakorlása nem sértheti az adatok törléséhez való jogot. (GDPR 20. cikk (3) bekezdés). Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 20. cikk (4) bekezdés).

5.7.      A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk (1) bekezdés). Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik (GDPR 21. cikk (2) bekezdés). Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők (GDPR 21. cikk (3) bekezdés).

5.8.      AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (GDPR 22. cikk (1) bekezdés). Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha a döntés:
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 22. cikk (2) bekezdés).

5.9.      ELJÁRÁSI SZABÁLYOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Mixpakk Kft, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikke szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Mixpakk Kft a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri (GDPR 12. cikk (3) bekezdés). A GDPR 13. és 14. cikke szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Mixpakk Kft, mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli (GDPR 12. cikk (5) bekezdés). Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21. cikke szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti (GDPR 12. cikk (6) bekezdés).

5.10.   JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ha a Mixpakk Kft, mint adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (GDPR 12. cikk (4) bekezdés). A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:
megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: (06 1) 391 1400
fax: (06 1) 391 1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (GDPR 79. cikk (2) bekezdés).

5.11.   KÁRTÉRÍTÉS

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult (GDPR 82. cikk (1) bekezdés). Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el (GDPR 82. cikk (2) bekezdés). Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség (GDPR 82. cikk (3) bekezdés). Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért (GDPR 82. cikk (4) bekezdés).