Mi a szállítmányozás szerepe a logisztikában?

Szállítmányozás

A szállítmányozás többet jelent, mint áruk egyik helyről a másikra történő mozgatása: elsősorban a logisztikai tervezés, a raktározás, a disztribúció vagy a szállítással járó adminisztráció tartozik ehhez a fogalomhoz. A szállítmányozás ezeknek a tevékenységeknek az összehangolása, hogy a küldemények a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban jussanak el a rendeltetési helyükre – legyen szó globális kereskedelemről vagy lokális szállításról.

Mostani bejegyzésünkben a szállítmányozást nézzük meg egy kicsit közelebbről, bemutatva a legfontosabb tudnivalókat az első szállítmányozók megjelenésétől kezdve a modernkori kihívásokig és a jövőben rejlő lehetőségekig bezárólag. Kitérünk az egyes szállítási módokra, a logisztika, a szállítmányozás és a fuvarozás hasonlóságaira és különbségeire vagy a szállítmányozó felelősségére egyaránt. Nézzük is a legfontosabbakat!

Mit jelent pontosan a szállítmányozás?

A szállítmányozás, a logisztika és a fuvarozás szorosan kapcsolódnak egymáshoz akár történeti fejlődésüket, akár napjainkban betöltött funkciójukat tekintve. A gyakorlatban azonban inkább ugyanannak a folyamatnak különböző szintjeit jelentik. A szállítmányozás és a fuvarozás a logisztikának más-más részfolyamatai, ugyanakkor a határok – különösen a gyakorlatban – gyakran elmosódnak közöttük.

Röviden a szállítmányozás történetéről

A szállítmányozás kezdetleges formájában már az ókori társadalmakban megjelent olyan kereskedők képében, akik saját költségükre és kockázatukra továbbítottak küldeményeket a távolabbi régiókba. A középkori vásárokon bukkantak fel először a kereskedősegédek, akik a kereskedők képviseletében árulták azok portékáját. Idővel a távolsági kereskedelem egyre összetettebbé vált, bonyolódtak a szállítási útvonalak, így szépen lassan kifejlődött a küldemények továbbításának logisztikai háttere, a szállítmányozás.

A 19. század jelentős előrelépést jelentett a szállítmányozás történetében, köszönhetően a kor olyan innovációinak, mint a gőzgép vagy a dízelmotor. A vasút kiépítésével már itt folyt az árukereskedelem döntő többsége, egyre inkább háttérbe szorítva a közutakat. A technológiai fejlődésnek köszönhetően a késztermékek és az alapanyagok sokkal gyorsabban juthattak el a világ bármely pontjára, mint korábban. Így alakult ki az a globális kereskedelem, amiben mind a mai napig élünk.

Mi is pontosan a szállítmányozás?

A szállítmányozást elsősorban a fuvarozási feladatoktól szükséges elhatárolni. A különbség leginkább talán abban rejlik, hogy amíg szállítmányozás esetén elsősorban szellemi tőkére, addig a fuvarozás során tárgyi eszközökre van szükség. A szállítmányozás egy szervezési tevékenység, a szállítási módok és eszközök optimális megválasztását, a vonatkozó jogi és adminisztratív feltételeknek való megfelelés biztosítását jelenti. Kiterjed továbbá minden olyan járulékos tevékenységre, ami a termék rendeltetési helyére való eljutásához szükséges, a fizikai árumozgatás kivételével.

A fuvarozás ezzel szemben a konkrét fizikai szállításra összpontosít, az árutovábbítás időzítésére, ütemezésére vagy a sofőrök és a járművek megválasztására. A gyakorlatban a két terület nem válik egy élesen egymástól, gyakran összpontosul ugyanazon szolgáltató kezében a szállítmányozási és a fuvarozási feladatok ellátása.

A szállítmányozás szerepe a logisztikában

A logisztika sokoldalú, komplex tevékenység, ami túlmutat az alapanyagok és késztermékek mozgatásán. A logisztikai tervezés során a rendelkezésre álló erő- és pénzügyi források figyelembevételével kell optimalizálni az ellátási lánc működését, a beszerzéstől kezdve a tároláson át a szállítás megszervezéséig bezárólag.

A szállítmányozás tehát a logisztika egyik ága, egy fontos mozzanat az ellátási lánc működésében. Célja, hogy a küldemények a lehető leghatékonyabban, legbiztonságosabban, a megfelelő időben jussanak el rendeltetési helyükre. Zökkenőmentes működése elengedhetetlen feltétele az áruforgalomnak, sokszor mégis inkább ennek hiánya tűnik fel, mint például az elmúlt évek lezárásai vagy gazdasági korlátozásai esetén.

Szállítmányozási módok és jellemzőik

Mi jellemzi a belföldi és a nemzetközi szállítmányozási tevékenységeket?

A belföldi szállítmányozás az áruk egy adott országon belüli mozgatását, a különböző városok és régiók közötti, valamint a helyi szállítást jelenti. A csomagszállítás belföldön jellemzően gyors és rugalmas, adott esetben az aznapi kézbesítés is kivitelezhető. Leggyakrabban használt szállítási módjai a közúti és vasúti szállítmányozás.

A nemzetközi szállítmányozás esetén a küldemény legalább egy országhatárt átlép, ami bonyolultabb adminisztrációt eredményez. A nemzetközi szállításra több ország jogszabályai, nemzetközi előírások vonatkozhatnak, így alapos vámjogi és adójogi valamint ismereteket követel. Az országhatárokon átnyúló szállítás zökkenőmentes megszervezéséhez emellett kiterjedt nemzetközi kapcsolatok is szükségesek, hiszen magában foglalhatja a vasúti, tengeri, légi és közúti fuvarozást egyaránt.

Milyen részterületei vannak a szállítmányozásnak?

A közúti a leggyakrabban használt szállítási mód, hiszen relatíve kisebb távokon gyors, pontos áruszállítást és rugalmas szállítási útvonalakat biztosít. Tovább ez az egyetlen fuvarozási lehetőség, ahol elérhető lehet a háztól-házig szállítás. Hátránya a költséges üzemanyag-fogyasztás, valamint a közlekedési fennakadásoknak és az időjárási viszontagságoknak való kitettség.

A vasút nagy mennyiségű, nagy távolságokra szállított áru esetén kínál hatékony szállítási alternatívát. Előnye a nagy teherbírás, az alacsony üzemanyagköltség és a környezetbarát fuvarozási mód. Különösen hasznos nyersanyagok, veszélyes anyagok vagy kiemelkedően nehéz berendezések fuvarozására. Hátránya a kötöttpálya jelentette rugalmatlanság, valamint a szállítási idő hosszúsága.

A tengeri szállítmányozás a legolcsóbb módja nagy mennyiségű áru vagy nehéz szállítmány nemzetközi szállításának. Szintén nagy teherbírás és az alacsony költségek jellemzik, ugyanakkor kifejezetten lassú szállítási eszköz. A légi szállítmányozás a leggyorsabb nemzetközi árutovábbítási mód, egyben a legdrágább is. Gyors szállítási időt biztosít és nagyfokú megbízhatóság jellemzi, ugyanakkor a légi szállítás költséges, teherbírása korlátozott és szigorú biztonsági előírások vonatkoznak rá.

A moduláris vagy kombinált szállítmányozás több szállítási mód előnyeit használja ki a minél rugalmasabb, költséghatékonyabb és környezetbarátabb szállítás érdekében. Hátránya lehet a komolyabb felkészültséget igénylő, bonyolult logisztika és a hosszabb szállítási idő.

Milyen felelőssége van a szállítmányozóknak az áruk biztonságos szállításában?

A szállítmányozó cégnek a felelőssége, hogy a küldemények sértetlenül és pontosan jussanak el a rendeltetési helyre, így köteles megtenni minden szükséges lépést a biztonságos szállítás érdekében. Ez magában foglalhatja a megfelelő csomagolóanyagok használatát, a küldemény stabil rögzítését vagy az előírt hőmérséklet, páratartalom, esetleg nyomás biztosítását az arra érzékeny termékeknél. Az esetleges károk fedezeteként fontos, hogy a szállítmányozó megfelelő mértékű felelősségbiztosítással rendelkezzen, akár az áruk elvesztése vagy sérülése, akár a harmadik feleknek okozott károk esetére.

Milyen trendekre érdemes felkészülni a szállítmányozás terén?

A szállítmányozás jelentősen hozzájárul a globális környezetszennyezéshez, földön, vízen és levegőben egyaránt. Emellett az infrastruktúra folyamatos karbantartása szorul, a súlyos tonnákat mozgató járművek nagy terhelést jelentenek az úthálózatokra vagy a vasúti pályákra.

Bár Európa döntő többsége ma vámuniót alkot, globálisan nézve ennyire nem egyszerű a helyzet. A különböző országokban, régiókban eltérő vám- és import/export szabályok vannak érvényben, amelyek kezelése bonyolult adminisztrációt és számos erőforrást igényel. Kihívások tehát globális szinten is jelen vannak a szállítmányozás területén – most nézzük meg, milyen válaszok létezhetnek ezekre!

Hogyan formálják a fenntarthatósági törekvések a szállítmányozási szektort?

A zöld logisztika fő törekvése az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az anyag- és energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése. A gyakorlatban azonban a szemléletmód nem pusztán környezetbarát csomagolóanyagok vagy szállítási eszközök, például elektromos járművek használatát jelenti.

Nagy hangsúlyt fektet a hatékonyság javítására, ezáltal is csökkentve az erőforrás igényt. Ebben pedig a különböző digitalizált, automatizált megoldások bevezetése remek eszközök lesznek a jövőben. Az informatikai háttér fejlesztése egyszerűsíti a logisztikai folyamatokat és lehetővé teszi környezetkímélő eljárások és technológiák alkalmazását, például a szállítási útvonalak optimalizálásával, az erőforrások felhasználásának csökkentésével.

Hogyan változhat a technológiai háttér?

A szállítmányozás hatalmas árutömegek mozgatását jelenti, amely hagyományos módszerekkel aligha lenne kontrollálható és nyomon követhető. A nagy teherbírású rakodó- és tárolóeszközök használata mellett napjaink raktáraiban és disztribúciós központjaiban egyre nagyobb teret kap a robotika és az automatizálás is, a hatékonyság és a pontosság növelése érdekében.

A technológiai fejlődés azonban nem lassul, így a jövőben a mesterséges intelligencia vagy az önvezető technológia is egyre általánosabb lesz a szállítmányozás világában. Az önvezető járművek hosszú távon képesek emberi felügyelet nélkül működni, ezáltal csökkentve a költségeket és növelve a hatékonyságot. A drónok nemcsak a környezetet kímélik, de képesek elkerülni a forgalmi dugókat és a legrövidebb úton kézbesíteni a küldeményeket, ami különösen a last mile szállítás során lehet majd úttörő megoldás.

A blockchain technológia alkalmazása pedig a szállítmányozás terén is rengeteg innovációt hozhat, akár az automatizálás, a nyomon követés, a transzparencia vagy a biztonság terén. Ezzel megbízhatóbbá, hatékonyabbá teheti az ellátási láncok működését, az intelligens megoldások használatával pedig az adminisztratív költségeket is jelentősen csökkentheti.

Miért érdemes az MXP fulfillment szolgáltatását választani?

A MXP-nél évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezünk a belföldi és a nemzetközi szállítmányozás területén egyaránt. Kiterjedt alvállalkozói hálózatunk, vám- és fuvarjogi ismereteink, a különböző szállítási módokban szerezett jártasságunk és szakmai felkészültségünk birtokában magas szintű, komplex szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek. Országosan 1 munkanap alatt szállítjuk ki a csomagokat, de a pontos és zökkenőmentes nemzetközi fuvarozás terén is számíthat ránk!

Fulfillment szolgáltatásunk keretében pedig a logisztika minden terhét levesszük ügyfeleink válláról. Profi kollégáinkat a legmodernebb, automatizált technológiák és saját informatikai rendszerünk támogatják, a megrendelések automatikus beérkezésétől a futárszolgálati kiszállításig lefedve a teljes kézbesítési folyamatot.